Krośnieńskie Archiwum Społeczne

Krośnieńskie Archiwum Społeczne – historia osiedla Tysiąclecia

To oddolna inicjatywa, realizowana przez seniorkę i przedstawiciela młodego pokolenia. Właśnie to połączenie sprawia, że z takiej współpracy wynosi się jak najlepsze cechy. To nie tylko zbieranie zdjęć i wspomnień. W projekcie realizowane będą spotkania, podczas których każdy uczestnik będzie mógł wyrazić swoją opinie o mieście – jakie było niegdyś, jakie jest obecnie, a także jakie chciałby, aby stało się w przyszłości.

Wspólnie chcielibyśmy stworzyć zdigitalizowany dostęp do materiałów, open space z przedstawicielami różnych dziedzin (architektów, społeczników, przedsiębiorców, planistów przestrzeni publicznej, itp) oraz szereg warsztatów z historii mówionej i storytellingu.


KAS Krosno - seniorzy w akcji - album -
Na górze: zdjęcie z Archiwum prywatnego Pani Krystyny Kogut (lata 70.) Na dole: zdjęcie wykonane przez Robert Jurczyk

Jak powstało Krośnieńskie Archiwum Społeczne?

Pomysł zrodził się u Krystyny Kogut, jednak strukturę i formę nabrał przy Damianie Piórko Ziembie. Samo archiwum społeczne to jednak było za mało dla obu stron. Dlatego po wielu rozmowach postanowiliśmy poszerzyć projekt o  kwestie teraźniejszości oraz przyszłości, które są równie ważnymi czynnikami co przeszłość. Historia mówiona jest niesamowicie ciekawym zjawiskiem, a podana w marketingowej otoczce i przeniesiona w sferę cyfrową może stać się wstępem do większego projektu oraz być ciekawą alternatywą dla nudnych folderów, które wypuszczane są każdego roku.

Angażując przedstawiciela każdego pokolenia chcemy zaprosić mieszkańców do wyrażania swoich poglądów na temat miasta oraz swoistej dyskusji dotyczącej przystosowania go zarówno dla seniora jak i młodych ludzi. W efekcie stworzyła by się nić porozumienia, która ułatwiłaby budowanie relacji sąsiedzkich.


Jaki jest cel archiwum społecznego?

KAS Krosno - seniorzy w akcji - album - zdjęcie 2
Na górze: zdjęcie z Archiwum prywatnego Pani Krystyny Kogut (lata 70.) Na dole: zdjęcie wykonane przez Robert Jurczyk

Prowadzenie dialogu z mieszkańcami oraz wdrożenie partycypacji społecznej, pozwoli nam na zbudowanie istotnych dla projektu relacji. Te zaś przy odpowiednim teambuildingu, szeregu warsztatów pogłębią się, pozwalając na stworzenie grupy inicjatywnej.

Grupa ta będzie pomagać nam w zbieraniu fotografii, listów, pamiątek, a także nagrają swoje wspomnienia o osiedlu Tysiąclecia. Powstanie strona internetowa, fanpage, kanał na Youtube, na którym będą wrzucane systematycznie informacje o inicjatywie, a także posłużą do budowania społeczności

Na finiszu przeprowadzimy open space, podczas którego mieszkańcy, jak i zaproszeni planiści miasta, wypracują mapę potrzeb i tematów, nad którymi trzeba popracować, aby dzielnica była lepiej dostosowana dla seniorów oraz ludzi młodych.

Osiedle jest strefą rewitalizowaną, które boryka się z szeregiem społecznych problemów. Tworząc projekt chcemy zwiększyć zaangażowanie mieszkańców we współtworzenie przestrzeni która ich otacza oraz w budowanie relacji sąsiedzkich, a szczególnie dialogu międzypokoleniowego.


Krośnieńskie Archiwum Społeczne – Seniorzy w akcji – ekipa GraTy

Archiwum Społeczne – coś więcej niż archiwistyka …

Łącząc elementy zarówno projektu jak i zaangażowania społecznego, liczmy że projekt będzie wstępem do kolejnych działań, spoiwem budującym i pogłębiającym relacje sąsiedzkie na osiedlu Tysiąclecia. Grupa osób w każdym wieku otrzyma fundamenty, na których następne inicjatywy będą znacznie łatwiejsze do budowania.

Archiwum społeczne w naszym wykonaniu to nie tylko przeszłość, to także stan obecny, jak i przyszłość, w którą może ingerować każdy. Przyszłość wspólna – bez względu na wiek i status społeczny.